پنل های دیوار پوش

پنل دیواری : سبک (10 تا 15کیلوگرم در هر متر مربع بار بر روی ساختمان) ،جایگزین نما سیمانی(رومی) و نمای سنگ ،نصب سریع، قابلیت رنگ پذیری بسیار محصولات پنل در ابعاد(200*50 به ضخامت 4سانتیمتر ارائه میشود)

  * * * Apple iPhone 15 Free * * * hs=78b57c7157574a2b99b8a14be00cfeae*
  June 14, 2024

  ebplly

  0
  0
  Saeed
  April 18, 2022

  کارتون واقعا حرف نداره هم از لحاظ کیفیت و هم قیمت

  1
  0
  * * * Apple iPhone 15 Free: https://innovatehouston.com/attachment/oy40f0.php * * * hs=78b57c7157574a2b99b8a14be00cfeae*
  June 14, 2024

  cj4ush

  0
  0
  * * * Apple iPhone 15 Free: http://cadplusindia.com/uploads/2kghxw.php * * * hs=2905c1c551067cacbda816f099e02a74*
  June 14, 2024

  phoxai

  0
  0
  * * * Apple iPhone 15 Free * * * hs=64a2295fd2616d42c4c34335e3fc778b*
  June 14, 2024

  7bu2us

  0
  0
  * * * Apple iPhone 15 Free * * * hs=dd5ed927cab1677d13792a0923bb3b48*
  June 14, 2024

  ruftcu

  0
  0
  * * * Apple iPhone 15 Free: https://www.braziliansoybean.com.br/uploads/tcx970.php * * * hs=20d1b423b24aad1521713a0e14ccd4f4*
  June 14, 2024

  06gave

  0
  0
  * * * Apple iPhone 15 Free * * * hs=20d1b423b24aad1521713a0e14ccd4f4*
  June 14, 2024

  8vgcia

  0
  0
  * * * Apple iPhone 15 Free * * * hs=43c640a272163d12485dfd64bb586568*
  June 14, 2024

  nwe3pd

  0
  0

دیدگاه خود را وارد کنید

دیفال
ارسال پیام